Artikel over Voerendaal Actief in Onder Ons

Editie maart 2018

Artikel Onder Ons maart 2018

 

We constateren, dat de landelijke overheid in de huidige tijd een meer afstandelijke houding inneemt en meer taken naar de gemeenten overhevelt. De lokale politiek is steeds meer aan zet.

VOERENDAAL ACTIEF tracht deze zaken binnen de mogelijkheden die er zijn op te pakken en er invulling aan te geven. Van groot belang vinden wij, dat bedrijven en zelfstandigen kunnen (blijven) ondernemen in Voerendaal.

We zien steeds meer zwerfvuil in ons buitengebied verschijnen. Wij zijn ook van mening dat inwoners van Voerendaal minimaal drie keer per jaar gratis naar het milieupark moeten kunnen gaan.

Voerendaal kent een aantal gevaarlijke zebrapaden. VOERENDAAL ACTIEF wil deze oversteekplekken beter zichtbaar maken om de veiligheid van voetvangers te vergroten.

Voorts zijn wij van mening, dat er nog te veel inbraken en diefstallen in onze gemeente plaatsvinden. Een beter toezicht voor verhoging van de veiligheid dient te worden nagestreefd voor zowel de buitengebieden als de kernen.

In de buitengebieden dienen holle wegen onderhouden en toegankelijk te zijn voor wandelaars, fietsers en agrarische gebruikers om het verkeer in de kernen te minimaliseren.

VOERENDAAL ACTIEF streeft naar verantwoorde uitgaven van de gemeente om zodoende de lastendruk voor ons allen te matigen. Dit kunnen wij o.a. doen door ervoor te zorgen dat bij grote projecten geen budgetten worden overschreden.

Samen sterk – Samen actief

Samen Lijst 1

Posted by VABeheerder dinsdag 13 maart 2018 23:33:00

  • RSS