Basis voor een gezonde toekomst

Werk en Economie

Mei 2015

In de periode 2010-2015 mocht Voerendaal Actief de wethouder leveren, die dit belangrijke aandachtsgebied als portefeuillehouder vertegenwoordigde binnen het gemeentebestuur. Werken verschaft een mens behalve inkomen, vooral structuur en contacten met andere mensen. Bovendien blijkt het hebben van werk gezondheid en geluk te bevorderen. Dus genoeg redenen om werk te maken van het bevorderen van de werkgelegenheid voor onze inwoners. Het creëren van werk is een belangrijk speerpunt. Alles doen om welvaart en welzijn voor de inwoners op zijn minst te behouden en waar mogelijk te bevorderen is een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat het bestuur dat doet wat nodig is. Dat betekent ook, dat de gemeente een vangnet moet zijn voor mensen die niet zelf in werk en inkomen kunnen voorzien.

Het gemeentebestuur moet bevorderen dat er een goede bestaansbasis is voor bedrijven die kunnen bijdragen aan de welvaart, het vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt van onze gemeente. Voerendaal Actief heeft altijd het belang van lokale werkgelegenheid onderschreven. Onze fractie heeft altijd zal werk gemaakt van goede huisvesting voor onze bedrijven. De uitbreiding van het bedrijventerrein Lindelaufer Gewande is door onze wethouder, Suzanne Lipsch nog geregeld en in uitvoering gebracht. Zij deed er alles aan om de contacten met de onze Voerendaalse ondernemers te versterken. Dit deed ze door het organiseren van diverse informatieavonden en bedrijfsbezoeken waarbij belangrijke thema's werden aangesneden. Het waren juist deze contacten die de afstand of soms ijzige relatie die in het verleden tussen gemeente en ondernemers bestond, deed overbruggen.

Voerendaal Actief was altijd al voorstander van het versterken van de economie in onze plattelandsgemeente. Dit niet alleen ter bevordering van het ondernemersklimaat en werkgelegenheid, maar vooral ook om te voorkomen dat leegstand en verpaupering zou ontstaat als panden hun oorspronkelijke functie zouden verliezen.

Vanwege de bevolkingskrimp komt het vooral nu aan op verduurzaming van de economische mogelijkheden van de gemeente Voerendaal. Inmiddels is duidelijk dat we steeds meer over de grenzen van onze eigen gemeente zullen moeten kijken om hierin succesvol te kunnen zijn. Het is aan Voerendaal om hierbij de boot niet te missen, want de ontwikkelingen gaan niet alleen snel maar het is vooral ook zaak om hierop met het eigen bedrijfsleven en ondernemende burgers met slimme ideeën in te spelen.

Wil Voerendaal voor de toekomst klaar zijn, dan is een goede afstemming nodig tussen onderwijs, onderzoek, ondernemerschap, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Er zal maximaal moeten worden samengewerkt en geïnvesteerd worden in de woningmarkt, de gezondheidszorg, de bedrijven en het onderwijs.

In onze gemeentelijke economie moeten kansen worden gecreëerd. Voor onze ondernemers, die met een slimme aanpak kunnen inspelen op alle veranderingen. De gemeente moet ervoor zorgen, dat mensen buiten het arbeidsproces een nieuw perspectief krijgt op arbeid, inkomen en sociale contacten. Graag wil Voerendaal Actief aanjager blijven van de sociale innovatie die nodig is door de bevolkingskrimp. Voerendaal Actief ziet vooral kansen en wil dit graag opnieuw uitdragen.

Posted by VABeheerder maandag 26 februari 2018 21:52:00

  • RSS