Beëdiging wethouders nieuwe coalitie op 17 april 2014

Tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad zijn de nieuwe wethouders officieel geïnstalleerd in hun ambt. Een plechtige start van een raadsperiode waarin veel te gebeuren staat. Zo is nog veel onduidelijk rond de komende decentralisaties van de langdurige zorg, de jeugdzorg en de participatiewet. Om deze bijzondere situatie te benadrukken heeft de coalitie van Voerendaal Actief en DV ervoor gekozen om een coalitie-akkoord op hoofdlijnen vast te stellen. Te gelegenertijd zal het beleid expliciet worden gemaakt met raadsvoorstellen en amendementen. De oppositie merkte op het beleid van de coalitie kritisch constructief te zullen volgen; het AGB wilde op voorhand al weten hoe de detailplanning van de komende raadsperiode er uit zal gaan zien. Voor het overige was het vooral een feestelijke bijeenkomst, waarin bovendien de de benoemingen van de diverse commissieleden, de waarnemend voorzitter van de raad en de diverse bestuursvertegenwoordigingen zijn goedgekeurd. Voor Voerendaal Actief is raadslid Pierre van Dinther benoemd in het Algemeen Bestuur van Kompas en raadslid mevrouw Yvonne Habets plaatsvervangend lid van het AB van de integemeentelijke sociale dienst Kompas.

 

vrijdag 18 april 2014 01:41:00

  • RSS