Evenwicht en kwaliteit

Ja, het klopt dat onze lijsttrekker Raimond Franssen in de raadsvergaderingen wel eens fel uit de hoek kan komen. Maar is dit niet juist wat nodig is? Kritisch kijken naar de besluitvorming en de kwaliteit bewaken. U wilt toch ook niet alleen maar ja-knikkers in de raad. Naast de kracht van Raimond Franssen en de andere fractieleden staat natuurlijk ook voormalig wethouder Suzanne Lipsch die ook haar kennis, ervaring en tact inbrengt. Wij zijn het eens met dagblad De Limburger, dat het niveau in de raad omhoog moet. Elkaar krachtig op inhoud aanspreken is dan juist nodig, aangezien dit de kwaliteit ten goede komt. Wij hebben dit steeds gedaan en zullen dit ook blijven doen met onze vertrouwde en ervaren personen en een aantal nieuwe mensen. Een evenwichtig team waarmee we het roer van de afgelopen drie jaren willen omgooien.

 

Want u vindt toch ook dat het niet kan:

 

 • Dat het afvalstoffenbeleid van de gemeente ertoe leidt, dat mensen onvoldoende prullenbakken hebben om afval te deponeren.
 • Dat het afvalbeleid wel gericht is op het verminderen van restafval en het hergebruiken van grondstoffen, maar dat inwoners door de tarieven niet gestimuleerd worden het afval te scheiden.
 • Dat het gratis aanbieden van grofvuil bij de Rd4-Milieuparken afgeschaft is. Voerendaal Actief heeft tegen het voorstel tot afschaffing gestemd.
 • Dat als gevolg hiervan veel zwerf- en groot vuil in binnen- en buitengebied gedumpt wordt.
 • Dat hondenbelasting wordt gebruikt om begrotingstekorten op te vangen, terwijl die belasting gebruikt zou moeten worden waarvoor ze bedoeld is.
 • Dat de overheid zich steeds verder terugtrekt en de verantwoordelijkheid bij de burger legt: de burger moet zogenaamd “zelfredzaam zijn”. Maar is dit wel altijd mogelijk?
 • Dat inwoners die verlegen zitten om hulp, volledig zijn aangewezen op mantelzorgers of vrijwilligers. Dat mantelzorgers en vrijwilligers steeds meer overbelast raken.
 • Dat de aandacht voor verkeersveiligheid rond scholen verslapt is.
 • Dat heel eenzijdig met gemeenschapsgeld wordt omgesprongen.
 • Dat ondernemers niet altijd een luisterend oor krijgen.
 • Dat de Onroerend Zaak Belasting tot ongekende hoogte is gedreven; zelfs tot aan de rand van wat de provincie toestaat. En dat dit nu wordt afgedaan als een eenvoudig rekenvoorbeeld. Voerendaal Actief heeft tegen de begroting gestemd, omdat de lasten voor de burger te groot worden. De bodem is in zicht.
 • Dat kinderen boven de 10 jaar niet welkom zijn in een speeltuin en er ook geen alternatieven geboden worden.
 • Dat het groenonderhoud langs de wegen duidelijk te wensen overlaat.
 • Dat holle wegen niet onderhouden worden, waardoor landbouwverkeer vaak noodgedwongen moet uitwijken naar doorgangswegen.
 • Dat de budgetten van grote projecten herhaaldelijk worden opgeschroefd, terwijl veel hiervan op voorhand bekend moet kunnen zijn. Dat de raad daardoor voor een voldongen feit geplaatst en buiten spel gezet wordt.
 • Dat er subsidies zijn waarvoor onder de inwoners geen draagvlak is.
 • Dat er bij de aanleg van het Bernardusplein in Ubachsberg bewust gelet is op de brede inzetbaarheid, maar dat toen het weer het toeliet en het plein als schaatsbaan had kunnen worden ingezet, er van schaatsen niets terecht gekomen is.
 • Dat de burger moeilijk in gesprek komt met de huidige bestuurders en zich niet gehoord voelt. De gemeente organiseert wel bijeenkomsten, maar persoonlijke gesprekken worden vaak uit de weg gegaan en ambtelijk afgedaan. Voerendaal Actief gaat maandelijks spreekuren organiseren om de signalen van burgers en ondernemers langs deze kant bij het bestuur aan te kaarten.
 • Dat landelijke partijen hier de dienst uitmaken. Lokale partijen zijn onafhankelijk en niet gebonden aan landelijke partijrichtlijnen.

Kies lokaal, kies Voerendaal Actief