Groot ongenoegen binnen fractie over gedrag fractielid Vliegen

Groot ongenoegen binnen fractie Voerendaal Actief over gedrag van fractielid Vliegen leidt tot breuk

 

De fractie Voerendaal Actief heeft actief gebroken met raadslid Dré Vliegen. Onmogelijk handelen en acteren en dreigende uitingen van zijn zijde zowel binnen als buiten de fractie, en een grote betalingsachterstand, leidden -ondanks diverse verzoeken door de fractievoorzitter en 12 fractieleden hierin verandering te brengen- tot de vertrouwensbreuk. Diverse pogingen van Vliegen om binnen de fractie op ondermijnende wijze tweespalt te brengen, werden uiteindelijk door de 12 fractieleden niet langer getolereerd, maar door van Dinther en Habets gedoogd.

Er ontstonden soms onwerkbare situaties, waardoor door hem bewust vertraging in dossiers werd gebracht. Daarmee was het belang van de burger niet gediend.

 

De fractieleden hebben het vertrouwen in Dré Vliegen opgezegd en hem verzocht de zetel neer te leggen. Daarbij was de fractie zich bewust van de consequenties. Desalniettemin wilde de fractie haar naam niet langer verbinden aan betreffend partijlid Vliegen. Het feit dat 3 zetels komen te vervallen binnen de fractie, is betreurenswaardig, maar te overzien en gelet op de onwerkbare situatie acceptabel. De opgestapte leden nemen 3 zetels mee, maar zijn gezamenlijk op grond van de verkiezingen nog niet goed voor 0,5 zetel in de raad. Hierover mogen zij zichzelf zometeen verantwoorden jegens de kiezer.

 

Voor wethouder Lipsch betekent dit, dat er geen meerderheid meer is in de coalitie en ze haar functie neerlegt. "Hoe spijtig ik het ook vind dat mijn werk hier stopt, ik ben echter opgelucht dat we verlost zijn van dit juk en er binnen Voerendaal Actief nu weer een prettige en werkbare sfeer is ontstaan. Helaas mag ik net niet meer meemaken dat de komende week de eerste schop de grond in gaat in het kernplan, en alle andere projecten waar ik me hard voor heb gemaakt", zo stelt Lipsch.   

 

Posted by VABeheerder donderdag 21 mei 2015 18:32:00

  • RSS