De campagne is in volle gang. De reacties op de flyer en op onze speerpunten zijn positief.

Bekijk onze folders en maak dan een wijze keuze! Zij worden huis aan huis verspreid en zijn in deze website opgenomen onder de menuknoppen Folder en Folder II! In de folders staan niet alleen de speerpunten, maar ook de resultaten die Voerendaal Actief geboekt heeft. De speerpunten van Voerendaal Actief voor de verkiezingen van maart 2018 zijn: ‚Äč

 • Opnieuw krachtig besturen van ons mooie Voerendaal
 • Daarbij de menselijke maat hanteren
 • Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld
 • Goede, bereikbare (zorg-) voorzieningen
 • Actief de vereenzaming bij ouderen tegengaan
 • Koesteren van het verenigingsleven middels passende oplossingen
 • Meer voorzieningen voor onze jeugd
 • Zorgen voor elkaar: vangnet voor iedereen die op hulp is aangewezen
 • Ruimte en steun voor ondernemers
 • Goed seniorenbeleid stimuleren
 • Ondersteunende voorzieningen in stand houden of waar nodig verbeteren
 • Veilige school- en sportomgevingen
 • Koesteren en ondersteunen van onze vrijwilligers en mantelzorgers
 • Woningen, geschikt voor jong en oud, particulier en huur
 • Aandacht voor gezond leven en kwalitatief bewegingsonderwijs
 • Overlast, vandalisme en criminaliteit direct bij de bron aanpakken
 • Financieel eerlijker en aantrekkelijker afvalbeleid voor burgers
 • Voerendaal blijft ons groene Voerendaal. Wel samenwerken waar nodig
 • Actief de handen uit de mouwen steken
 • Meer verkeersveiligheid en leefbaarheid, door bijvoorbeeld het beter zichtbaar maken van de oversteekplaatsen

 

 

 

 

 

Donaties

Rabobank

NL46RABO0159589738

Ten name van: Voerendaal Actief

Contactgegevens

Kaardenbekerweg 20
6343 RE Voerendaal
+31 (0) 610525086
info@voerendaalactief.nl
facebook.com/voerendaalactief