Een jaar geleden ben ik met pensioen gegaan, na meer dan 45 jaar in tal van vormen van het onderwijs gewerkt te hebben, laatstelijk als teamcoach binnen de afdeling Administratie en Handel van het Arcuscollege voor de deeltijdopleidingen.

Nu dus eindelijk tijd om ook overdag zinvol bezig te zijn met vrijwilligerswerk in Voerendaal. Al meer als 50 jaar doe ik vrijwilligerswerk en ben ik maatschappelijk en cultureel betrokken bij het wel en wee van mensen. Gestart binnen het jeugd- en jongerenwerk in Heerlen (oprichter van jeugdsociëteit in Heerlen in 1967) en vervolgens tal van functies gehad, waaronder gedurende meer dan 50 jaar in de tafeltenniswereld. Momenteel ben ik nog steeds actief binnen de tafeltennisvereniging Sempre Avanti in Voerendaal. Daarnaast ben ik momenteel ook nog dirigent van een koor dat zich met name richt op het Gregoriaans, de kerkmuziek van oudsher. En … ondanks de verkiezingstijd is deze periode voor mij superdruk: als vrijwilliger werk ik voor het CNV als belastinginvuller en concreet zie hoe het m.n. gesteld is met de belastingdruk voor de minder kapitaalkrachtigen. Zo is het aantal ouderen dat vrijwel alleen van een AOW moet rondkomen, vele malen groter dan menigeen denkt. Het wordt me dan stil te moede als ik zie hoeveel de huidige coalitie de WOZ wil gaan verhogen: stel dat u momenteel € 300,00 betaalt, over 2 jaar kost u dit nog  eens extra € 100,00! Schandalig toch!  

Van 2000 - 2011 was ik eerst secretaris van het kerkbestuur van mijn parochie in Kunrade en na de federatie ook secretaris van de Laurentiusparochie. In deze hoedanigheid ben ik ook in aanraking gekomen met het Kunderhoes, de voormalige noodkerk van Kunrade die in 2018 haar 60-jarig bestaan hoopt te vieren. Van het huidig stichtingsbestuur ben ik momenteel al een aantal jaren secretaris. Heel concreet heb ik lijdzaam moeten ervaren en constateren dat er een onvoldoende flankerend beleid is ten aanzien van het ouderen- en gehandicaptenbeleid. Zo ben ik persoonlijk van mening dat een wijksteunpunt XXL dat in de huidige bibliotheek op de benedenverdieping in Voerendaal gevestigd moet worden, niet het juiste antwoord is ten aanzien van een optimaal ouderenbeleid, maar alleen een mogelijkheid biedt om WMO-gelden voor oneigenlijke doelen aan te wenden, kortom kapitaalvernietiging. En mocht u er nog niet van op de hoogte zijn, de momenteel geraamde kosten van € 300.000,-- worden aanzienlijk overschreden!

In de komende periode wil ik me met name ook inzetten voor het verenigingsleven! Geen ad-hoc besluiten over het verhogen de subsidie. Kleine verenigingen redden het daar niet mee! Zo hebben we als stichtingsbestuur van het Kunderhoes ook een onderdak geboden aan de Judovereniging Voerendaal. Deze vereniging die vrijwel alleen jeugdleden heeft en vanuit een opvoedkundige optiek uitmuntend werk verricht, zou al ten dode zijn opgeschreven door de hoogte van de huur die betaald moet worden in de Joffer. Wat we als Voerendaal nodig hebben is een sportbeleid dat uit meer bestaat dan alleen een stukje subsidie. Vergelijkt u ook eens de huur van het zwembad van onze Joffer met bijvoorbeeld dat in Maastricht!

Kortom ik denk dat er meer dan voldoende concrete aandachtsgebieden zijn die duidelijk verbeterd kunnen en moeten worden in Voerendaal. Daarvoor wil ik me komende jaren inzetten! Als ik daarbij rekenen kan op uw steun, dan beloof ik u dat ik daarvoor tot het uiterste zal gaan.