In de coalitieperiode van Voerendaal Actief van 2010 tot 2015 heeft de fractie de verkiezingsbeloften waargemaakt en heeft de wethouder veel projecten gerealiseerd. We zijn hier trots op en denken een substantiële bijdrage te hebben geleverd aan de gemeenschap van Voerendaal en haar afzonderlijke kernen.

 

Ubachsberg, Winthagen, Ransdaal

Aanpak trillingshinder Kerkstraat

Parkeerplaatsen basisschool

Verkeersveilige omgeving basisschool

Gescheiden riolering Minnegardsweg

Woningbouw Minnegardsweg

Van 50 naar 80 km/uur Bergse weg

Verkeersmaterialen Winthagen

Voorbereidingen fietsverbinding Daelsweg

Bestemmingsplan In gen Hunsch

Bestemmingsplan Kunradersteengroeve

Bestemmingsplan Ubachsberg e.o.

Verkeersveilige schoolomgeving

Bestemmingsplan Ransdaal e.o.

Parkeerplaatsen station Ransdaal

Veilige verbinding sportvelden

Bernardusplein

Land van Kalk

 

 

Algemeen

Startersleningen woningen

Nieuw gemeentehuis

Ondersteuning voor ondernemers

Stimulering werkgelegenheid

Bestemmingsplan Buitengebied

Bedrijfshuisvesting

Aanpak 230 grote verkeersproblemen in Voerendaal

Ondernemersbijeenkomsten

Achterstanden dossiers weggewerkt

Verlaging lijkbezorgingskosten

Volkshuisvestingsbeleid

Verkeerscirculatieplan

Subsidie geschikt maken van woningen

 

Klimmen, Termaar, Weustenrade, Retersbeek

Parkeerplaatsen basisschool

Winkels Dr. de Limpensplein

Parkeerplaatsen Bourgondië

Infrastructuur Heek-Overheek

Infrastructuur Barrier

Infrastructuur Termaar

Aankoop percelen Houtstraat-Dr. Poelstraat

Reconstructie Retersbekerweg en Putweg

Reconstructie Weustenrade

Bestemmingsplan Klimmen e.o.

Verkeersveilige schoolomgeving Klimmen

 

Voerendaal /Kunrade

Ontwikkeling bedrijventerrein Lindelaufer Gewande

Verkeersveilige schoolomgeving

Parkeerplaatsen brede school en Joffer

Uitbreiding parkeerplaatsen Uitvaartcentrum

Herinrichting openbare ruimte centrum

Kernplan Voerendaal

€1,3 miljoen provinciale subsidie Kernplan

Woningen schoollocatie Dammerich

Afkoppeling Voerendaal West

Uitbreiding zorgcentrum ‘t Brook

Einde verkrotting centrum

Verplaatsing huisartsenpost en apotheek

Verkoop pand Op Weg t.b.v. bedrijfshuisvesting

Verkoop woonkavels Clermontstraat

Verkoop woonkavels Dammerich

Parkeerplaatsen station Voerendaal

Herinrichting Valkenburgerweg

Herinrichting Heerlerweg

Langparkeren vrachtwagens Valkenburgerweg

Vissershuis