8 jaar geleden zag Voerendaal Actief voor het eerst het licht en stegen we bij de verkiezingen meteen van plaats 8 naar plaats 3. We kwamen in de coalitie, waardoor ik in 2010 voor Voerendaal Actief mocht aantreden als wethouder. Ik heb dat ambt 5 jaar lang met veel trots mogen vervullen en heb daarbij met veel inwoners en ondernemers binnen Voerendaal mooie projecten gerealiseerd. Bij de verkiezingen, vier jaar geleden, kwam Voerendaal Actief door de steun van 27% van de kiezers met een monsterzege als grootste partij uit de verkiezingen en hadden we het voortouw bij het vormen van een coalitie.  Gedurende die tweede coalitieperiode zagen we ons echter genoodzaakt afstand te nemen van enkele raadsleden omdat zij naar onze mening niet het algemeen belang van de ondernemers en inwoners van Voerendaal vooropstelden, maar hun eigen persoonlijke belang (zijn doen nu onder de vlag van VVD Ons Voerendaal aan de verkiezingen mee). Dat was niet verenigbaar met mijn normen en die van onze fractie Voerendaal Actief. Gevolg was wel, dat die raadsleden de partij verlieten met 3 zetels terwijl zij op grond van het aantal stemmen niet eens recht hadden op één enkele zetel. We gingen door met een zetel. Met tot gevolg het einde van de coalitie en het einde van mijn wethouderschap. Een moeilijke situatie, waarin ik uiteindelijk berustte omdat ik ervan overtuigd ben dat je je eigen normen nooit moet verloochenen. Maar ik heb me toen wel voorgenomen, om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen weer van mij en van Voerendaal Actief te laten horen! En dat is nú, op 21 maart a.s.! Mag ik op uw stem rekenen, zodat Voerendaal Actief zich weer daadkrachtig voor u kan inzetten? Stemt u mij met voorkeurstemmen de gemeenteraad in?