In 2010 ging Voerendaal Actief de gemeenteraadsverkiezingen in met een ambitieus programma. Voerendaal Actief heeft toen van veel kiezers het vertrouwen gekregen en kwam daardoor van plaats 8 op plaats 3 terecht en zat sinds december 2010 in de coalitie. Het verkiezingsprogramma van toen, werd de basis voor het coalitieakkoord van 2010-2014 en Voerendaal Actief maakte haar verkiezingsbeloften van 2010 waar. Daarbij stonden de belangen van de burger en de ondernemer voorop. Er werd door ons in die raadsperiode veel werk gemaakt van Voerendaal. Onze gemeente werd mooier, beter en leefbaarder gemaakt. Een groot aantal projecten stonden klaar voor uitvoering die in die coalitieperiode voorbereid waren. Maar het werk was nog niet af. Voerendaal Actief wilde keihard doorgaan met werken aan de toekomst van onze prachtige gemeenschap en zette vol in op de verkiezingen van 2014 zodat ze ook in de raadsperiode 2014-2018 zou kunnen doorgaan op de ingeslagen weg en blijven investeren in de leefbaarheid van onze kernen. Bij die verkiezingen van 2014, heeft de kiezer op een heel duidelijke en niet mis te verstane wijze gesproken. Voerendaal Actief werd beloond voor 4 jaar daadkrachtig en betrokken besturen en werd de grootste partij van de gemeente Voerendaal. Op 21 maart 2018 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats.

 

Ook nu wil Voerendaal Actief graag weer de grootste worden, zodat we ons weer voor u kunnen inzetten. Als lokale partij kunnen we onze eigen uitgangspunten benoemen. Dit omdat we onafhankelijk zijn en we ons niet hoeven te voegen naar landelijke partijstandpunten. Onze uitgangspunten voor de komende periode 2018 – 2022 zijn gericht op iedereen binnen onze gemeente, zowel burgers als ondernemers. Wonen, werken, natuur en recreatie willen we op een eerlijke en aangename wijze invullen.

Het runnen van een gemeente vergt evenveel inzet en kwaliteit als het runnen van een bedrijf. Wat anders is, is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die volgens ons bij de gemeente steeds in evenwicht moet zijn met de resultaatgerichtheid. Juist een gemeente moet in hoge mate efficiënt en effectief werken. Dit omdat dit vrijwel altijd direct in verband staat met de financiële bijdragen die burgers en ondernemers moeten leveren.

Voerendaal Actief zet zich al jaren in om iedereen meer inbreng in het lokale bestuur te geven. Dit doet onze fractie door het mobiliseren van buurt- en ondernemersverenigingen, door actief de dialoog met de burger op te zoeken en door werkbezoeken te brengen. Voerendaal Actief heeft voor alle thema's die in Voerendaal spelen, actieve leden bij de partij die inhoudelijk deskundig zijn en veel affiniteit hebben met de materie. Daarnaast wint onze partij actief informatie in bij contacten buiten de gemeente. Van integrale en onderbouwde afwegingen van belangen kan immers alleen sprake zijn als men zich tot het uiterste inspant om alle informatie boven water te krijgen. De samenstelling van onze partij is bovendien dusdanig veelzijdig qua achtergrond, ervaring en leeftijd, dat wij van mening zijn dat we een goede afspiegeling zijn van de inwoners van Voerendaal. Onder de menubalk "Leden" treft u een overzicht van onze kandidaten van de verkiezingen van 2018 aan.

Een positieve houding ten opzichte van inbreng en nieuwe initiatieven vanuit de gemeenschap draagt er hopelijk toe bij dat u Voerendaal Actief als partner beschouwt.  Voerendaal Actief wil keihard doorgaan met werken aan de toekomst van onze prachtige gemeente. We willen de komende raadsperiode 2018-2022 doorgaan op een betrokken, daadkrachtige, inspirerende en vernieuwende weg en blijven investeren in de leefbaarheid van onze kernen en de buitengebieden.