Verkiezingen in het vooruitzicht

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur ligt inmiddels al weer achter ons. In ieder geval is voor de aanwezigen tijdens de traditionele toespraak van de burgemeester nogmaals duidelijk gemaakt dat er werk wordt gemaakt van Voerendaal. Verheugend om te constateren dat de lokale politiek in de belangstelling staat van een bonte vertegenwoordiging van burgers, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en collega-bestuurders van omringende gemeenten. Het zijn juist deze aanwezigen die als een ambassadeur kunnen gaan fungeren voor het vele, goede werk dat door de gemeente wordt gedaan. Want als lokale politieke partij zal Voerendaal Actief altijd de samenspraak met de burger en ondernemer blijven opzoeken. Vanuit ons eigen gedachtegoed proberen we die lokale thema’s op te pakken die er echt toe doen. Hier denken wij in eerste instantie aan zaken als deelname in ons maatschappelijk bestel; respect voor medemens en milieu; zorg voor elkaar; vrijheid en ruimte om te kunnen ondernemen; slimme oplossingen voor omgaan met tekorten aan middelen en mensen. De nabije toekomst zal naar verwachting worden gekenmerkt door een wat langere periode van slechts beperkte of helemaal geen economische groei. De consequentie hiervan is dat de gemeentelijke financiële kaders qua omvang amper zullen groeien. Populair gezegd: er zal met de stijgende hoeveelheid aan gemeentelijke taken op een bijzonder innovatieve wijze moeten worden omgesprongen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt en dat is nu juist de essentie van lokale, gemeentelijke politiek. Dit maakt het werk van raads- en commissieleden en van de ondersteunende, actieve partijleden zo interessant en dankbaar. Het doet er toe als je als partij zaken voor elkaar weet te krijgen. In het Voerendaal van 2014 zul je moeten samenwerken met andere partijen en dan bij voorkeur met partijen, die qua gedachtegoed nauw aansluiten bij je eigen visie op de toekomst van onze mooie gemeente.

 

Actueel zit Voerendaal Actief midden in dit proces. De insteek van onze partij is om na de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart aanstaande, in coalitieverband door te kunnen gaan met het verwezenlijken van onze ideeën over een mooier, beter en leefbaar Voerendaal. Dit is een continu proces, dat erop gericht is om het wonen en werken in Voerendaal aantrekkelijk te houden voor onze burgers en ondernemers. We staan graag met beide handen aan het roer om de koers mee te kunnen blijven bepalen. Hierbij kan Voerendaal Actief alle mogelijke hulp gebruiken. Gelukkig zijn er toenemend mensen bereid om ons te ondersteunen als kandidaat voor onze verkiezingslijst: Lijst 3.

We zijn aangenaam verrast door de aanwezige ambitie en de vele warme reacties om straks namens Voerendaal Actief raads- of commissiewerk te willen doen. Onze wethouder, Suzanne Lipsch, zal namens Voerendaal Actief onze lijst aanvoeren.

Lokale politiek is wel degelijk hot; de afgelopen raadsperiode heeft Voerendaal Actief een groot deel van de in 2010 opgestelde speerpunten weten te realiseren. Want ook dat is waar Voerendaal Actief voor staat: transparantie. Niet alleen zeggen wat je doet en doen wat je zegt, maar vooral ook nagaan of datgene wat je zei te gaan doen ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

Het nieuwe verkiezingsprogramma zal weer gekenmerkt worden door dienstbaarheid aan onze burger en ondernemer.

zaterdag 8 maart 2014 14:39:00

  • RSS