Voerendaal Actief door kiezer beloond en wordt grootste partij

Maart 2014

De kiezer heeft gesproken. Als grootste partij heeft Voerendaal Actief de coalitie met DV op een voortvarende wijze tot stand gebracht. De installatievergadering van het nieuwe college vond plaats op 17 april 2014; ongeveer een maand na de glorieuze overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Onze wethouder, Suzanne Lipsch, was in haar eentje goed voor bijna 900 voorkeursstemmen.

 

Tijdens een vergadering van de fractie van Voerendaal Actief werd op 16 april 2014 groen licht gegeven aan het coalitieakkoord met DV. Hierin werd op hoofdlijnen aangegeven hoe we voor de burger en ondernemer van Voerendaal wonen, werken en recreëren op een zo prettig en profijtelijk mogelijke wijze zouden gaan vormgeven. Het is als het ware de handtekening van Voerendaal Actief op de toekomst van onze mooie gemeente. In de komende raadsperiode tot 2018 zullen per onderdeel raadsvoorstellen gepresenteerd worden of amendementen worden ingediend om zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma te kunnen waarmaken. Want daar kan onze trouwe kiezer ons altijd op aanspreken.

 

Onze raadsfractie kan op de steun van de leden van de raadscommissies en de overige expert- en klankbordleden van onze partij rekenen. Samen zijn we Voerendaal Actief en met de brede vertegenwoordiging uit alle kernen zorgen we ervoor dat de geluiden breed uit de Voerendaalse samenleving worden ingebracht.

Posted by VABeheerder maandag 26 februari 2018 20:47:00

  • RSS